Välkommen till Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.


Aktuellt

Ändrad ansökningstid för enskilda personer

Fr o m 2018 är sista ansökningsdag den 28 februari.