Bidrag till forskning och utvecklingsarbete

Inom området forskning rörande personer med varaktig fysisk rörelsenedsättning kan bidrag ges till:

  • Forskning, som är nyskapande och bedrivs med hög vetenskaplig kvalitet, samt i vissa fall till utvecklingsarbete och försöksverksamhet
  • Forskning som förbättrar situationen för målgruppen barn, ungdomar och vuxna med varaktig fysisk rörelsenedsättning och tvärvetenskapliga projekt välkomnas särskilt.

Bidrag ges endast undantagsvis till grundforskning

Bidrag ges normalt med högst 300 000 kr per år

Sista ansökningsdag är den 30 april varje år.

Skriftligt besked lämnas i slutet av september varje år.Ansökningsblankett hämtas här.

Blankett för redovisning hämtas här.

Blankett för redovisning hämtas här.