Om stiftelsen

Stiftelsens verksamhet regleras av stadgar, som Kungl. Maj:t utfärdat genom beslut den 20 december 1974 (ändrade den 11 september 1980 och den 18 juni 1981). Kammarkollegiet har den 22 december 1998, 21 augusti 2012 och 27 juni 2017 beslutat om ändring.

Stiftelsens styrelse utses av Socialstyrelsen för en tid av högst tre år. Socialstyrelsen utser en av ledamöterna till ordförande.

Stiftelsen har ett kansli i Stockholm som är bemannat på deltid.

Det finns en informationsbroschyr om stiftelsen. Kan beställas kostnadsfritt per tel 08-751 18 29 eller e-post info@norrbacka-eugenia.se

Årsredovisning för 2018

Ändamål

Norrbacka-Eugeniastiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete.

Bidrag får inte avse ändamål vars bekostande åligger stat eller kommun.

Medel som härrör från egendom som tillhört Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse skall vid tillgodoseende av angivna ändamål i första hand användas för verksamhet som avser rörelsehindrade barn och före detta elever vid Eugeniahemmet.

Integritetspolicy 2018

Styrelse

Stiftelsens styrelse utses av Socialstyrelsen. Förordnande av styrelse för tiden 1 juli 2017 – 30 juni 2020 har meddelats genom beslut den 5 juli 2017.

Ledamöter

Håkan Ceder, ordförande
Särskild utredare

Eva Beckung
Professor em
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sara Hjalmarsson
F d förbundsstyrelseledamot
Reumatikerförbundet

Erland Hjelmquist
Professor em
Göteborgs universitet

Lise Lidbäck
Förbundsordförande
Neuroförbundet

Arvid Lindén
Avdelningschef
Myndigheten för delaktighet

Agneta Rönnqvist
Kanslichef
Personskadeförbundet RTP

Monica Svanholm
Områdeschef
Försäkringskassan

Staffan Söderberg
Utredare
Socialstyrelsen

Agnetha Vikenger
F d förbundsordförande
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Lars Göran Wadén
Förbundsstyrelseledamot
DHR

Personliga ersättare

Li Alemo Munters
Forskningschef
Reumatikerförbundet

Rafael Lindqvist
Professor
Uppsala universitet

Kristina Niemi
Kanslichef
Neuroförbundet

Raymond Dahlberg
Utredare
Myndigheten för delaktighet

Marina Carlsson
Förbundsordförande
Personskadeförbundet RTP

Cecilia Eek
Utredare
Försäkringskassan

Vera Gustafsson
Utredare
Socialstyrelsen

Maria Persdotter
Förbundsordförande
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar

Wenche Willumsen
F d ombudsman
DHR