Om stiftelsen

Stiftelsens verksamhet regleras av stadgar, som Kungl. Maj:t utfärdat genom beslut den 20 december 1974 (ändrade den 11 september 1980 och den 18 juni 1981). Kammarkollegiet har den 22 december 1998, 21 augusti 2012 och 27 juni 2017 beslutat om ändring.

Stiftelsens styrelse utses av Socialstyrelsen för en tid av högst tre år. Socialstyrelsen utser en av ledamöterna till ordförande.

Stiftelsen har ett kansli i Stockholm som är bemannat på deltid.

Det finns en informationsbroschyr om stiftelsen. Kan beställas kostnadsfritt per tel 08-751 18 29 eller e-post info@norrbacka-eugenia.se

Årsredovisning för 2021

Ändamål

Norrbacka-Eugeniastiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete.

Bidrag får inte avse ändamål vars bekostande åligger stat eller kommun.

Medel som härrör från egendom som tillhört Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse skall vid tillgodoseende av angivna ändamål i första hand användas för verksamhet som avser rörelsehindrade barn och före detta elever vid Eugeniahemmet.

Integritetspolicy 2018

Styrelse

Stiftelsens styrelse utses av Socialstyrelsen. Förordnande för tiden 1 juli 2020 – 30 juni 2023 har meddelats genom beslut den 6 juli 2020.

Ledamöter

Håkan Ceder, ordförande
Särskild utredare

Eva Beckung
Professor em
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Sara Hjalmarsson
F d förbundsstyrelseledamot
Reumatikerförbundet

Erland Hjelmquist
Professor em
Göteborgs universitet

Lise Lidbäck
Förbundsordförande
Neuro

Arvid Lindén
Avdelningschef
Myndigheten för delaktighet

Jihad Menhem
Förbundsstyrelseledamot
DHR

Agneta Rönnqvist
F d kanslichef
Personskadeförbundet RTP

Staffan Söderberg
Utredare
Socialstyrelsen

Anna Viberg
Områdeschef
Försäkringskassan

Agnetha Vikenger
F d förbundsordförande
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar


Personliga ersättare

Stina Nordström
Generalsekreterare
Reumatikerförbundet

Rafael Lindqvist
Professor
Uppsala universitet

Kristina Niemi
Kanslichef
Neuro

Irene Westerlund
Utredare
Myndigheten för delaktighet

Lars-Göran Wadén
Förbundsstyrelseledamot
DHR

Marina Carlsson
Förbundsordförande
Personskadeförbundet RTP

Karin Flyckt
Utredare
Socialstyrelsen

Johan Klinthammar
Förbundsordförande
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar