Om stiftelsen

Stiftelsens verksamhet regleras av stadgar, som Kungl. Maj:t utfärdat genom beslut den 20 december 1974 (ändrade den 11 september 1980 och den 18 juni 1981). Kammarkollegiet har den 22 december 1998, 21 augusti 2012 och 27 juni 2017 beslutat om ändring.

Stiftelsens styrelse utses av Socialstyrelsen för en tid av högst tre år. Socialstyrelsen utser en av ledamöterna till ordförande.

Stiftelsen har ett kansli i Stockholm som är bemannat på deltid.

Årsredovisning för 2022

Ändamål

Norrbacka-Eugeniastiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete.

Bidrag får inte avse ändamål vars bekostande åligger stat eller kommun.

Medel som härrör från egendom som tillhört Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse skall vid tillgodoseende av angivna ändamål i första hand användas för verksamhet som avser rörelsehindrade barn och före detta elever vid Eugeniahemmet.

Stadgar
Integritetspolicy 2023

Styrelse

Stiftelsens styrelse utses av Socialstyrelsen. Förordnande för tiden 1 juli 2023 – 30 juni 2026 har meddelats genom beslut den 26 juni 2023.

Ledamöter

Håkan Ceder, ordförande
Fd Överdirektör

Eva Beckung
Professor em
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Susanne Bengtsson
Nationell försäkringssamordnare
Försäkringskassan

Caroline Elmstedt
Förbundsstyrelseledamot
Neuro

Karin Flyckt
Samordnare för funktionshinderfrågor
Socialstyrelsen

Sara Hjalmarsson
Fd förbundsstyrelseledamot
Reumatikerförbundet

Erland Hjelmquist
Professor em
Göteborgs universitet

Johan Klinthammar
Förbundsordförande
RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Arvid Lindén
Utredare
Myndigheten för delaktighet

Jihad Menhem
Förbundsstyrelseledamot
DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Agneta Rönnqvist
Fd Kanslichef
Personskadeförbundet RTP


Personliga ersättare

Petra Nilsson
Andra vice ordförande
Neuro

Vera Gustavsson
Utredare
Socialstyrelsen

Pia Lennberg
Andra vice ordförande
Reumatikerförbundet

Therese Lagerman
Förbundsstyrelseledamot
RBU, Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Irene Westerlund
Utredare
Myndigheten för delaktighet

Lars-Göran Waden
Vice ordförande
DHR, Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet

Marina Carlsson
Förbundsordförande
Personskadeförbundet RTP