Ansökningsblanketter

Blanketter kan även rekvireras från stiftelsen kansli per telefon eller e-post.

För organisationer (läger och rekreationsresor)

Blankett: läger och resor, word-dokument, öppnas i nytt fönster

Blankett: läger och resor, Adobe PDF, öppnas i nytt fönster

För enskilda personer

Ansökningsblankett kommer att läggas ut i december 2017

För forskare

Blankett: forskare, word-dokument, öppnas i nytt fönster

Blankett: forskare, Adobe PDF, öppnas i nytt fönster


För att läsa Adobe PDF-filer måste du ha Adobe Reader.
Klicka på länken för att komma till nedladdningssidan av Adobe Reader.