Doktorander


Stiftelsen har sedan 2002 beviljat anslag till 34 doktorander.


Doktorandanslag 2023

Derek Asuman, Lunds universitet: Health economics aspects of living with cerebral palsy

Annica Ericsson, Karolinska Institutet: Perception and Action – Significance of the sensory system on motor function in children and adolescents with cerebral palsy

Anna Hallin Provenzano, Karolinska Institutet: Born extremely preterm – Early prediction of neurodevelopmental outcome and the effect of an early intervention program on future outcome and health

Alexander Kvist, Karolinska Institutet: Walking and thinking – brain activity during complex walking in aging and Parkinsons’ disease

Charlotta von Seth, Uppsala universitet: Levnadssituationen för äldre personer med traumatisk hjärnskada

Doktorandanslag 2016

Lisa Bergmark, Karolinska Institutet: Towards person-centred return to work rehabilitation after spinal cord injury

Lena Bergqvist, Göteborgs universitet: Att göra och bli delaktig – hinder och möjligheter för unga vuxna med cerebral pares

Lill Hultman, Karolinska Institutet: Leva livet – barns upplevda och faktiska möjligheter att påverka sin personliga assistans

Sophie Jörgensen, Lunds universitet: Disability, life satisfaction and physical activity among older adults with long-term spinal cord injury

Karina Malm, Lunds universitet: Levnadsvanor och livskvalitet vid reumatoid artrit

Katina Pettersson, Lunds universitet: Livskvalitet och muskuloskeletala felställningar hos barn med cerebral pares

Doktorandanslag 2011

Margit Alt Murphy, Sahlgrenska akademin, Göteborg: Utveckling och utvärdering av tredimensionell kinematisk rörelseanalys för övre extremiteten efter stroke.

Julia Bahner, Göteborgs universitet: Sexualitetsfrågor i vardagen med personlig assistans för personer med fysisk rörelsenedsättning.

Annelie Bilberg, Sahlgrenska akademin, Göteborg: Skulderfunktion och aktivitetsbegränsningar hos patienter med tidig reumatoid artrit.

Siv Edvinsson, Habiliteringens forskningscentrum, Örebro: Andning, ätande och fysiologisk belastning vid cerebral pares.

Emma Haglund, Lunds universitet: Inflammatorisk ryggsjukdom – spondylartrit och dess konsekvenser för individ och samhälle.

Tina Helle, Lunds universitet: Accessible housing design methodology: Assessment and problematisation of the lack of research-based standards.

Anne Wickström, Umeå universitet: Studier rörande arbetsförmåga vid multipel skleros (MS). Betydelse av faktorer i sjukdomen, i arbetsmiljön samt inverkan av aktiv immunologisk behandling.

Doktorandanslag 2008

Lars Jacobsson, Universitetssjukhuset, Lund: Levnadssituationen för traumatiskt hjärnskadade i Norrbotten.

Anna-Maria Johansson, Umeå universitet: Tidig identifiering av cerebral pares och sensomotoriska utvecklingsavvikelser samt effekter av integrationsträning.

Marie Kierkegaard, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna: Functioning and disability in subjects with myotonic dystrophy.

Girts Murans, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna: Early onset spine deformity, improvement of methods to study treatment outcome, respiratory and ADL function.

Annika Sköld, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna: Unga personers förmåga att använda sin hemiplegiska hand: aspekter av funktion och aktivitetsutförande samt förändringar efter behandling.

Kerstin Wahman, Rehab Station Stockholm: Physical activity and health after spinal cord injury.

Doktorandanslag 2005

Anna Danielsson, Göteborgs universitet: Metoder för utvärdering av gångförmåga med inriktning mot stroke.

Ulla-Britt Flansbjer, Universitetssjukhuset i Lund: Muskelfunktion, gångförmåga och delaktighet efter stroke: effekter av styrketräning.

Pernille Holck, Lund universitet: Pragmatisk förmåga hos barn med rörelshinder ur ett interaktionsperspektiv.

Kajsa Jerlinder, Örebro universitet: Delaktighet i den obligatoriska grundskolans idrottsundervisning för elever med rörelsehinder.

Tina Magnusson, KTH Stockholm: Grammatiskt skrivstöd som underlättar e-postanvändning för symbolanvändare.

Doktorandanslag 2002

Katrin Boström, Örebro universitet: Leva med muskeldystrofi ur ett familjeperspektiv.

Magnus Lundgren Elfström, Göteborgs universitet: Traumatisk ryggmärgsskada - bemästring, psykiskt välbefinnande.

Elena Gutierrez, Karolinska Institutet: Walking strategy in MMC related to neurological lesion level and orthotic support.

Liselotte Hermansson, Karolinska Institutet: Armreduktionsmissbildningar hos svenska barn. Klassifikation, förekomst och funktion med myoelektrisk protes.

Maria Västfjäll, Göteborgs universitet: Utveckling av läs- och skrivfärdigheter hos barn med grav talskada.