Beviljade forskningsanslag 2014

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsemöte i september 2014

Alt Murphy Margit
Med dr, Göteborgs universitet
Objective kinematic movement analysis of the ipsilateral motor deficits after stroke
100 000 kr

Arvidsson Mialinn
Doktorand, Allmänmedicinskt forskningscentrum, Örebro läns landsting
Validitet och reliabilitet hos Six spot step test (SSST) för att mäta balans i gående hos personer med stroke
70 000 kr

Bartonek Åsa, Lidbeck Cecilia
Karolinska Institutet, Stockholm
Rörelseförmåga och spatial perception hos barn med cerebral pares - ett outforskat samband
80 000 kr

Bergström Aileen
PhD, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Personcentrerad arbetslivsinriktad rehabilitering för återgång i arbete efter stroke
100 000 kr

Björk Mathilda
Docent, Universitetssjukhuset Linköping
Handkraft relaterat till smärta och dagliga aktiviteter vid reumatoid artrit och hos referenter
100 000 kr

Brogårdh Christina
Docent, Lunds universitet
Hur personer med post-polio upplever att fall och rädsla för att falla påverkar vardagen och livssituationen
100 000 kr

Brorsson Sofia
Med dr, Högskolan Dalarna, Falun / FoU Spenshult, Halmstad
Handträning och dess effekter på handfunktion och handstyrka för patienter med ledgångsreumatism och artros
100 000 kr

Carling Anna
MSc, Vårdvetenskapligt forskningscentrum, Örebro läns landsting
Fördjupad analys av fallsituationer för personer med multipel skleros samt närståendes perspektiv på att leva tillsammans med en person med multipel skleros som har risk för att falla
100 000 kr

Claesson Lisbeth
Docent, Göteborgs universitet
Utvärdering av funktions- & aktivitetsförmåga hos individer med halsryggmärgsskada i samband med rekonstruktiv handkirurgi
100 000 kr

Demmelmaier Ingrid
Fil dr, Karolinska Institutet, Huddinge
Implementation of health-enhancing physical activity in rheumatoid arthritis. Provider and patient aspects.
100 000 kr

Enander Christina
Med mag, Habilitering & Hälsa, Mariestad
Vilken effekt har explosiv styrketräning på balansen hos unga vuxna med cerebral pares
120 000 kr

Forslin Mia
MSc, Karolinska Institutet, Stockholm
En studie av processer relaterade till och den mening som personer med multipel skleros ger till delaktighet i arbetslivet
150 000 kr

Hagel Sofia
Dr Med Vet, Lunds universitet
Kondition, levnadsvanor och kardiovaskulär risk hos patienter med inflammatorisk ledsjukdom
100 000 kr

Himmelman Kate
Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Att leva som vuxen med cerebral pares i Västsverige
150 000 kr

Holmefur Marie
PhD, Örebro universitet
Vidareutveckling och prövning av bedömningsinstrumentet Assisting Hand Assessment (AHA)
100 000 kr

Hultman Lill

Doktorand, Karolinska Institutet, Huddinge
Leva livet - barns faktiska och upplevda möjligheter att påverka sin personliga assistans
100 000 kr

Jacobsson Lars

Fil dr, FoU-enheten, Norrbottens läns landsting br /> Levnadssituationen för traumatiskt hjärnskadade från Norrbotten 12 till 21 år efter skada
100 000 kr

Jörgensen Sophie
Doktorand, Skånes universitetssjukhus, Lund
Att åldras med en ryggmärgsskada: olika aspekter av åldrandet i samspel med ett långvarigt funktionshinder
80 000 kr

Kiapekos Nikolaos
Leg läk, Karolinska Institutet, Stockholm
Adductor-psoas tenotomies in children with cerebral palsy in Sweden - a five year follow-up in the national CP surveillance program CPUP
100 000 kr

Lidman Git
Doktorand, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Utvärdering av botulinumtoxin och arbetsterapi på lång sikt hos barn med CP
80 000 kr

Lindner Helen
Med dr, Habiliteringens forskningscentrum, Örebro läns landsting
Kan handledsrörelser minska kompensatoriska rörelser hos protesanvändare?
100 000 kr

Löwing Kristina, Med dr och Holmström Linda, Med dr

Karolinska Institutet, Stockholm
Små-Steg. Ett program för att utveckla nya behandlingsprinciper för barn med risk att utveckla cerebral pares
100 000 kr

Norrbrink Cecilia
Docent, Karolinska Institutet, Stockholm
Erfarenheter och effekter av multimodal rehabilitering för neuropatisk smärta - patienter med ryggmärgsskada och neuropatisk smärta berättar om sina erfarenheter i en kvalitativ studie
100 000 kr

Opava Helging Christina
Professor, Karolinska Institutet, Huddinge
Fysisk aktivitet vid reumatoid artrit (PARA) 2010-studien. Epidemiologi och intervention.
100 000 kr

Palstam Annie
MSc, Göteborgs universitet
Förbättras fysisk kapacitet, smärthantering och arbetsförmåga hos kvinnor med fibromyalgi som styrketränar? En kontrollerad randomiserad studie.
100 000 kr

Persson Hanna
MSc, Göteborgs universitet
Arm- och handstyrka tio dagar efter förstagångsstroke. Patientens skattade styrka i relation till klinisk undersökning.
75 000 kr

Sverker Annette
Med dr, Närsjukvårdscentrum, Landstinget Östergötland
Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män med ledgångsreumatism. En kvalitativ studie. Mäns strategier av att hantera delaktighetsinskränkningar i vardagslivet relaterade till RA.
100 000 kr

Tedroff Kristina
Docent, Karolinska Institutet, Stockholm
Faktorer av betydelse för social integration, livskvalitet, hälsa hos unga med cerebral pares. Kartläggning, multivariat sambandsanalys och smärtbehandling.
150 000 kr

Wallin Ahlström Sara
Leg arbetsterapeut, CKF, Landstinget Dalarna
Stöd till förskolebarn med funktionsnedsättning i att utveckla sin tidsuppfattning och vardagsfungerande. Utformning och prövning av modell för intervention.
60 000 kr

Örhvall Ann-Marie
Med dr, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting
Är metoden CO-OP användbar för ungdomar/unga vuxna med CP eller ryggmärgsbråck i svensk kontext.
90 000 kr