Beviljade forskningsanslag 2017

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsemöte i september 2017.

Alriksson-Schmidt Ann
PhD, Skånes universitetssjukhus
Pain over time in children and youth with cerebral palsy
100 000

Alt Murphy Margit
PhD, Göteborgs universitet
Kinematic movement analysis of upper extremity in individuals with spinal cord injury
150 000

Anens Elisabeth
Med dr, Uppsala universitet
Psykometrisk testning av mätinstrument för fysisk aktivitet hos personer med Multipel Skleros
50 000

Björkdahl Ann
Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Rehabiliteringsinsatser för att återta rörelse- och aktivitetsförmåga efter start av avancerad medicinsk behandling vid Parkinsons sjukdom, med målet att ytterligare förbättra livskvalitet
50 000

Brogårdh Christina
Docent, Lunds universitet
Effekter av specifik känselträning för handen efter stroke: en randomiserad kontrollerad pilotstudie
50 000

Danielsson Annika
Doktorand, Karolinska Institutet
The Dyskinesia Impairment Scale, vid ärftlig och idiopatisk dystoni hos barn och unga
50 000

Eriksson Marie
Med dr, Karolinska Institutet
Kartläggning av ortosanvändning, stående och gång samt fysisk aktivitet hos personer med ryggmärgsbråck och arthrogrypos
100 000

Gillenstrand Jonas
Leg psykolog, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Duchennes muskeldystrofi, en studie av kognition och beteende
75 000

Hallert Eva
Med dr, Linköpings universitet
Changes in health care utilization, loss of productivity and disease activity, two years after diagnosis in two cohorts of patients with early rheumatoid arthritis diagnosed ten years apart
100 000

Himmelmann Kate
Docent, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Att leva som vuxen med cerebral pares i Västsverige
125 000

Häger Charlotte
Professor, Umeå universitet
Recovery or compensation? 3-dimensional kinematic properties of clinical hand-function tests and brain activity related to finger movements post-stroke
50 000

Iversen Maura
Professor, Karolinska Institutet
Evaluation of a physical activity scale for children with disabilities (ASCenD) among children with Juvenile Idiopathic Arthritis and correlates of physical activity levels
50 000

Kiapekos Nikolaos
Leg läkare, Karolinska Institutet
Ortopedisk kirurgi hos barn med cerebral pares, registerstudier från CPUP, nationellt kvalitetsregister för barn med CP
75 000

Larsson-Lund Maria
Professor, Luleå tekniska universitet
Balans i aktiviteter i vardagligt liv efter stroke: Utveckling och prövning av en personcentrerad intervention med ett integrerat webb-program
75 000

Lexell Jan
Professor, Lunds universitet
Att åldras med en ryggmärgsskada (the Swedish aging with spinal cord injury: SASCIS)
75 000

Lindholm Beata
Med dr, Skånes universitetssjukhus
Instabilitet och rädsla för att falla vid Parkinsons sjukdom
50 000

Lundström Ulrica
Fil dr, Luleå tekniska universitet
Att åldras med en ryggmärgsskada – rehabiliteringsinsatser och samhällsstöd
100 000

Nyström Eek Meta
Med dr, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Sittande hos barn med dyskinetisk cerebral pares – utvärdering av baklofenbehandling
50 000

Peny-Dahlstrand Marie
Med dr, Göteborgs universitet
Är Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagens aktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn och ungdomar med diagnoserna cerebral pares eller ryggmärgsbråck
150 000

Ryll Ulrike Claudia
MSc, Karolinska Institutet
Prediction and evaluation of hand function in children with unilateral cerebral palsy
75 000

Stibrant Sunnerhagen Katharina
Docent, Göteborgs universitet
Kinematic analysis using virtual reality of upper extremity movement after stroke
50 000

Wang Ruoli
PhD, Karolinska Institutet
Quantitative muscle structure and stiffness assessment after botulinum toxin injection in subject with post-stroke hemiparesis
50 000

Wangdell Johanna
Med dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Utveckling av patientrelevanta utvärderingsinstrument avseende handfunktion hos tetraplegiker
50 000

Wickström Anne
Med dr, Linköpings universitet
Förebyggande och tidiga medicinska och arbetslivsinriktade insatser för att bevara studie- och arbetsförmågan vid multipel skleros
150 000

von Walden Ferdinand
MD, PhD, Karolinska Institutet
A novel strategy for improving health in children with cerebral palsy through physical exercise
100 000