Beviljade forskningsanslag 2011

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsemöte i september 2011

Ahlm Susannea
Kandidat, leg arbetsterapeut, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Kan ridterapi eller musik/rytmik som behandlingsform förbättra arm/handfunktion i den kroniska fasen efter stroke?
145 000 kr

Alkema Kristina
Leg sjukgymnast, Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen
Effekt av användande av knäortos hos barn med cerebral pares
100 000 kr

Arvidsson Lindvall Mialinn
MSc, leg sjukgymnast, Allmänmedicinskt forskningscentrum, Örebro läns landsting
Balansträning för personer med stroke - effekt och upplevelse av basal kroppskännedom
70 000 kr

Bergmark Lisa
Med mag, leg arbetsterapeut, Spinaliskliniken, Rehab Station Stockholm
Returning to work after spinal cord injury: A follow up study of eight young adults' experience of work rehabilitation
100 000 kr

Bexelius Annemarie
MSc, leg sjukgymnast, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting
Målfokuserad funktionell träning - från forskning till praktik
50 000 kr

Björk Matilda
Med dr, leg arbetsterapeut, Hälsohögskolan, Jönköping
Handfunktion och aktivitetsförmåga hos patienter med nydebuterad ledgångsreumatism efter introduktion av biologiska läkemedel - en jämförelse med friska referenter 125 000 kr

Braathen Gunnar
Med dr, överläkare, Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen
Vibrationsbehandling till barn/ungdomar med svåra rörelsehinder som riskerar benskörhet och ökad frakturbenägenhet
75 000 kr

Brogårdh Christina
Med dr, leg sjukgymnast, Skånes universitetssjukhus, Lund
Fall, rädsla för fall och relationen mellan muskelfunktion, gångförmåga och fall hos personer med postpolio
100 000 kr

Enander Christina
Fil kand, leg sjukgymnast, Habilitering och Hälsa, Västra Götalandsregionen
Träning av postural kontroll hos barn med cerebral pares
50 000 kr

Eriksson Staffan
Med dr, leg sjukgymnast, FoU-centrum, Sörmlands läns landsting
Aerob träning som förstärkare av motorisk träning vid stroke: en randomiserad kontrollerad studie
100 000 kr

Fjellman-Wiklund Anncristin
Docent, leg sjukgymnast, Umeå universitet
Familjers erfarenheter av smärta hos barn med cerebral pares och flerfunktionsnedsättning - hur påverkar det familjens vardag?
140 000 kr

Gunnarsson Stina
Leg sjuksköterska, Universitetssjukhuset, Linköping
Patienters erfarenheter efter intratekal baklofenbehandling för spasticitet
75 000

Hallert Eva
Med dr, leg sjukgymnast, Linköpings universitet
Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedel
100 000 kr

Hallert Eva
Med dr, leg sjukgymnast, Linköpings universitet
Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedel
100 000 kr

Hammarén Elisabet
Fil mag, doktorand, leg sjukgymnast, Sahlgrenska akademin, Göteborg
Femårsuppföljning av balansfunktion, analys och sammanställning (aspekter på balans vid Dystrofia Myotonika typ 1)
200 000 kr

Holmefur Marie
Fil dr, universitetslektor, Örebro universitet
Prediktorer för utveckling av handfunktion hos barn med cerebral pares
150 000 kr

Hultman Lili
Masters student, Stockholms universitet
Leva livet, barns upplevda och faktiska möjligheter att påverka sin personliga assistans
150 000 kr

Johansson Birgitta
Doktorand, tandöverläkare, Folktandvården, Västra Götaland
Utvärdering av injektioner med botulinum toxin, Botox, vid tuggmusklär hyperaktivitet i en grupp med "special needs"
150 000 kr

Johansson Kerstin
Doktorand, leg logoped, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Röst och tal hos personer med hög ryggmärgsskada före och efter träning av andningsmuskulaturen
150 000 kr

Junker Linda, MSc, leg sjukgymnast & Llinares Norlin Åsa, MSc, socionom
Handikapp & Habilitering, Stockholms läns landsting
Från inaktiv till aktiv - fritid som en väg till bättre hälsa och livskvalitet för personer med funktionsnedsättning
100 000 kr

Larsson Ingrid
Fil mag, leg sjuksköterska, FoU-centrum, Spenshult, Oskarström
Patienters erfarenhet av sjuksköterskeledd mottagning vid biologisk läkemedelsbehandling inom reumatologin - en kvalitativ studie
75 000 kr

Limbäck Svensson Gunilla
BSc, doktorand, leg sjukgymnast, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Har diskbråckets utseende på MR någon betydelse för om den sjukgymnastiska behandlingen har effekt på patients funktionsnedsättning?
100 000 kr

Nordberg Ann
Doktorand, leg logoped, Sahlgrenska akademin, Göteborg
Tal- och språkförmåga samt kommunikativ delaktighet hos barn och ungdomar med cerebral pares
200 000 kr

Persson Carina
MSc, doktorand, leg sjukgymnast, Sahlgrenska akademin, Göteborg
Postural balans och gång under det första året efter stroke
150 000 kr

Sandqvist Gunnel
Dr med vet, leg arbetsterapeut, Skånes universitetssjukhus, Lund
Delaktighet i vardagslivets aktiviteter vid systemisk skleros (SSc, sklerodermi), utredning och utveckling av rehabiliteringsprogram
75 000 kr

Sundling Catherine
Doktorand, leg psykolog, Stockholms universitet
Case-referent interview study for finding perceived barriers of accessibility with the "Critical Incidents Technique"
140 000 kr

Sverker Anette
Med dr, socionom, Universitetssjukhuset, Linköping
Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män med ledgångsreumatism, en kvalitativ studie
130 000 kr

Tedroff Kristina
Med dr, specialistläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Klinisk studie av spasticitetens betydelse för funktion, kontraktursutveckling, livskvalitet och smärta hos barn och unga vuxna med CP
150 000 kr

Thyberg Ingrid
Med dr, leg arbetsterapeut, Universitetssjukhuset, Linköping
Funktionshinder i ett 10-årsperspektiv och identifiering av patienter med rehabiliteringsbehov vid RA
150 000 kr

Törnbom Marie
Med dr, Göteborgs universitet
Uppföljande studie om arbets- och utbildningsförhållanden hos personer med cerebral pares och ryggmärgsbråck
125 000 kr

Weidenhielm Broström Eva
Docent, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Gång index - ny metod att utvärdera gångavvikelser i rörelseapparaten
100 000 kr

Åström Eva
Med dr, specialistläkare, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Stockholm
Medicinering till barn med medfödd benskörhet (OI) och sekundär osteoporos, utvärdering av effekten
85 000 kr