Beviljade forskningsanslag 2020

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsesammanträde i september 2020.

Alriksson-Schmidt Ann
Docent, Skånes universitetssjukhus
Farmakologisk smärtbehandling till barn och unga med cerebral pares
100 000

Alt Murphy Margit
Docent, Göteborgs universitet
Kinematic movement analysis of upper extremity in individuals with spinal cord injury
150 000

Amer Ahmed
MSc, Universitetssjukhuset Örebro
Internationell validering av Children's Hand-use Experience Questionnaire
75 000

Apelmo Elisbeth
Fil dr, Malmö universitet
Visioner och strategier bland ledare och dansare, verksamma inom fältet dans och rörelsenedsättning
75 000

Bahner Julia
Doktor, Lunds universitet
Sexualitet - en tillgänglighetsfråga
30 000

Bartholdson Cecilia
PhD, Karolinska Institutet
Ready for transition? Experiences of Adolescents with Juvenile Idiopatic Arthritis and their Guardians
75 000

Björkdahl Ann
Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Dans för Parkinsons sjukdom, gör det nytta?
150 000

Boström Carina
Docent, Karolinska Institutet
Fysisk funktion, fysisk aktivitet, livskvalitet och depression vid systemisk skleros - samband och utvärdering av ett patientutbildningsprogram
75 000

Eriksson Marie
Med dr, Karolinska Institutet
Undersökning av gångmönster hos personer med nedre extremitetsreduktion
50 000

Eriksson Naili Josefine
Med dr, Karolinska Institutet
Kartläggning av gångförmåga och gångmönster hos barn med skelettdysplasi samt utvärdering av ortopedtekniska hjälpmedel
150 000

Eriksson Westblad Mimmi
Doktorand, Karolinska Universitetssjukhuset
Långtidsuppföljning av barn som hypotermibehandlats i nyföddhetsperioden pga asfyxi - utvärdering av motorik, fysisk aktivitet, exekutiva funktioner, livskvalitet och självkänsla
100 000

Gutierrez Farewik Elena
Professor, Kungliga Tekniska Högskolan
Interaktionen mellan biomekanik, somatosensorik och motorik på avvikande gång- och rörelseförmåga
120 000

Hedberg Graff Jenny
Doktorand, Region Sörmland
Tre-axial accelerometri som ett mått på övre extremitetens rörelsemängd i vardagslivet. Metodutveckling, validitet och genomförbarhet hos barn/ungdomar med CP
150 000

Hill Mattias
Doktorand, Lunds universitet
Cardiovascular Autonomic Integrity in Middle-aged People with Severe High-level Spinal Cord Injury
123 000

Håkansson Gustaf
Doktorand, Karolinska Institutet
Hjärnans funktion och organisation efter svår syrebrist vid förlossningen
75 000

Johansson Hanna
MSc, Karolinska Institutet
Dual-task förmåga vid Parkinsons sjukdom: samband till hjärnans struktur och funktion
150 000

Joseph Conran
PhD, Karolinska Institutet
Mätning av fysisk aktivitet och armfunktion efter stroke - metodutveckling av accelerometri
75 000

Jörgensen Sophie
Dr med vet, Lunds universitet
Att åldras med ryggmärgsskada - the Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study (SASCIS)
150 000

Lidbeck Cecilia
Med dr, Karolinska Institutet
Sensory experiences, vision and motor function in children with cerebral palsy
75 000

Lindgren Ingrid
Dr med vet, Skånes universitetssjukhus
Tillbaka till arbetet efter stroke och uppnå en hållbar arbetssituation
150 000

Nolvi Maria
Doktorand, Lunds universitet
Känsla av sammanhang, bemästringsstrategier och depressivitet hos personer med postpolio
130 000

Nordgren Camilla
Doktor, Malmö universitet
Föräldrar med rörelsenedsättning: Barn och föräldrar berättar om familjens livsvillkor, normer och organisering av vardagsliv
75 000

Nyström Eek Meta
Docent, Göteborgs universitet
Att kunna sitta - betydelse för kommunikation och daglig aktivitet hos personer med motorisk funktionsnedsättning
150 000

Pettersson Katina
Med dr, Uppsala universitet
Gångutveckling hos barn med ataktisk cerebral pares i Norden
100 000

Pontén Eva
Docent, Karolinska Institutet
The muscle in cerebral palsy - effect of botulinum toxin treatment on contracture formation and function
150 000

Rodby Bousquet Elisabet
Docent, Uppsala universitet
Kylbehandling vid asfyxi
75 000

Stibrant Sunnerhagen Katharina
Professor, Göteborgs universitet
Kinematic measures of upper extremity function after stroke
100 000

Telléus Anna
Doktorand, Karolinska Institutet
Orthopedic surgical procedures in 3,304 children with cerebral palsy: a register-based cohort study
120 000

Wickström Anne
Med dr, Universitetssjukhuset i Linköping
Antiinflammatorisk (sjukdomsmodifierande) och neuroprotektiv effekt av högintensiv aerob intervallträning över en två-årsperiod vid multipel skleros - en multicenter randomiserad kontrollerad studie
150 000