Beviljade forskningsanslag 2019

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsesammanträde i september 2019.

Alt Murphy Margit
Docent, Göteborgs universitet
Kinematic movement analysis of upper extremity in individuals with spinal cord injury
50 000

Amer Ahmed
MSc, Örebro universitet
Internationell validering av Children's Hand-use Experience Questionnnaire
75 000

Appelin Katja
MSc, Skånes universitetssjukhus
Aktivitetsförmåga hos personer med post-polio före och efter en sammanhängande rehabiliteringsperiod
50 000

Augutis Marika
Med dr, Region Västernorrland
Prioriterade forskningsområden för barn och ungdomar med förvärvad ryggmärgsskada: en internationell brukarundersökning
50 000

Conradsson David
Sjukgymnast, Karolinska Institutet
Stay Active after Stroke: development of and e-Helath self-management program for physical activity and health in people who suffered from stroke
30 000

Eriksson Westblad Mimmi
MSc, Karolinska Universitetssjukhuset
Långtidsuppföljning av barn som hypothermibehandlats i nyföddhetsperioden pga asfyxi - utvärdering av motorik, fysisk aktivitet, exekutiva funktioner och självkänsla
50 000

Gillenstrand Jonas
Doktorand, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Duchennes Muskeldystrofi, en studie av kognition och beteende
50 000

Hill Mattias
Doktorand, Lunds universitet
Structural and Functional Changes in the Pulmonary System in Middle-aged Persons with Chronic High-level spinal Cord Injury
100 000

Himmelman Kate
Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Att leva som vuxen med cerebral pares i Västsverige
100 000

Hägglund Gunnar
Professor, Lunds universitet
Analys av behandling med Intratekal baklofenpump och Selekiv dorsal rhizotomi hos barn med cerebral pares i Sverige
100 000

Jönsson Eva
Magister, Karolinska Universitetssjukhuset
Hälsa, livskvalitet och livssituation hos vuxna personer med Osteogenesis Imperfecta (OI) som under barn- och ungdomsåren behandlats med bisfosfonat
35 000

Jörgensen Sophie
Dr med vet, Lunds universitet
Att åldras med en ryggmärgsskada - the Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study (SASCIS)
100 000

Larsson Agneta
Doktor, Luleå tekniska universitet
Förflyttningar "för egen maskin" i vinterstaden: stadsplanering och klimat
50 000

Lexell Jan
Professor, Lunds universitet
Levnadssituationen för äldre personer med traumatisk ryggmärgsskada
75 000

Lindgren Ingrid
Dr med vet, Skånes universitetssjukhus
Tillbaka till arbetet efter stroke
100 000

Lindholm Beata
Med dr, Skånes universitetssjukhus
Konsekvenser av Parkinsons sjukdom/Parkinsonism i tidig och sen fas: leddeformiteter, arm och handfunktion och fallrisk
50 000

Löwing Kristina
Med dr, Karolinska Institutet
Små-Steg. Ett program för att utveckla och utvärdera nya behandlingsprinciper för barn med risk att utveckla cerebral pares
100 000

Pontén Eva
Med dr, Karolinska Institutet
The muscle in cerebral palsy - effect of botulinum toxin treatment on contracture formation and function
130 000

Stibrant Sunnerhagen Katharina
Professor, Göteborgs universitet
Kinematic analysis using virtual reality of upper extremity movement after stroke
100 000

Svedjebrant Maria
Fysioterapeut, Region Gävleborg
Konditionsträning för att förbättra hjärntrötthet fatigue) efter stroke
30 000

Törnbom Karin
Master, Göteborgs universitet
Upplevd delaktighet i vardagen för personer med nedsatt motorisk funktion efter stroke
50 000

von Walden Ferdinand
Postdoktor, Karolinska Insitutet
Antiinflammatoriska effekter av träning hos individer med CP - cytokiner och immuncellssvar
100 000

Wall-Reinius Sandra
Fil dr, Mittuniversitetet, Östersund
Tillgänglighet och utomhusmiljöer: goda exempel på design för alla i Jämtlandsfjällen
75 000

Öhrvall Ann-Marie
Med dr, Karolinska Institutet
Är Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagens aktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn och ungdomar med diagnoserna cerebral pares eller ryggmärgsbråck
100 000