Beviljade forskningsanslag 2022

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsesammanträde i september 2022.

Bahner Julia
Doktor i socialt arbete, Lunds universitet
Sexualitet - en tillgänglighetsfråga
100 000

Bilberg Annelie
Med dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Effekter av högintensiv intervallträning vid reumatoid artrit på kardiovaskulär hälsa, fysisk kapacitet och allmän hälsa: En randomiserad kontrollerad studie
250 000

Björkdahl Ann
Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Dans för Parkinson - vad gör det för nytta? Deltagares upplevelser av dans som träning
175 000

Brogårdh Christina
Professor, Lunds universitet
Återhämtning av sensomotorik i nedre extremitet och gångförmåga 1 år efter stroke
150 000

Butler Forslund Emelie
Med dr, Karolinska Institutet
Avancerad analys av avgörande faktorer för optimal gångträning hos personer med ryggmärgsskada: datoriserad gånganalys, styrka och EMG
300 000

Eriksson Marie
Med dr, Karolinska Institutet
Ankle proprioception in children and adolescents with motor disabilities
150 000

Eriksson Westblad Mimmi
MSc, Karolinska universitetssjukhuset
Långtidsuppföljning av barn som hypotermibehandlats i nyföddhetsperioden, utvärdering av motorik, exekutiva funktioner, fysisk aktivitet, livskvalitet och självkänsla
200 000

Ertzgaard Per
Med dr, Universitetssjukhuset Linköping
Upplevelser och erfarenheter från barn- och ungdomstiden av delaktighet i dagliga aktiviteter hos unga vuxna som förvärvat en ryggmärgsskada tidigt i livet
175 000

Haglund Emma
Docent, Högskolan i Halmstad
Effekter av och följsamhet till en högintensiv träningsintervention för patienter med inflammatorisk ryggsjukdom
250 000

Hjalmarsson Emma
MSc, Karolinska universitetssjukhuset
Validering av frågeformuläret "Sådan är jag" för barn och ungdomar med cerebral pares
150 000

Holmlund Lisa
Med dr, Karolinska Institutet
Leva på lika villkor - perspektiv på vardagligt liv och delaktighet med stöd av personlig assistans efter ryggmärgsskada
200 000

Jarl Johan
Docent, Lunds universitet
Hur påverkar psykisk ohälsa arbetsmarknadsdeltagande för personer med cerebral pares i Sverige
200 000

Kapetanovic Meliha
Professor, Lunds universitet
Tät uppföljning och intervention vid nydebuterad reumatoid artrit (TINDRA)
200 000

Löwing Kristina
Docent, Karolinska Institutet
Kartläggning av gångförmåga och gångmönster hos barn med skelettdysplasi, samt utvärdering av ortopedtekniska hjälpmedel
200 000

Nilsagård Ylva
Docent, Universitetssjukhuset Örebro
Digital intervention med fysisk aktivitet på recept för att öka aktivitetsnivå och minska hjärntrötthet efter stroke - en randomiserad, kontrollerad pilotstudie
50 000

Nohlin Sandsjö Anna-Klara
Leg sjukgymnast, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Analys av rörelser hos barn med neuromuskulära funktionsnedsättningar - vid sittande med och utan korsett
130 000

Pettersson Henrik
Med dr, Karolinska universitetssjukhuset
Handfunktion vid systemisk skleros, HaFS
100 000

Sjöberg Lis
Med dr, Örebro universitet
Föräldrars roll i beslut om behandling för barn med dysmeli - erfarenheter av information, kunskap och stöd
200 000

Stenberg Gunilla
Docent, Umeå universitet
Elrullstolen mer än ett gånghjälpmedel - kommunikation och social interaktion när man använder elrullstol
200 000

Wickström Anne
Med dr, Universitetssjukhuset Linköping
Antiinflammatorisk (sjukdomsmodifierande) och neuroprotektiv effekt av högintensiv aerob intervallträning över en två-årsperiod vid multipel skleros - en multicenter randomiserad kontrollerad studie
200 000

Widehammar Cathrine
Med dr, Universitetssjukhuset Örebro
Utvärdering av frågeformuläret PUFI-2. Översättning av den nya versionen av Prosthetic Upper-limb Functional Index (PUFI-2) till svenska, språkvalidering och psykometrisk validering
200 000

von Walden Ferdinand
Med dr, Karolinska Institutet
Att mäta fysisk ansträngning hos personer med cerebral pares
200 000