Beviljade forskningsanslag 2016

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsemöte i september 2016

Aarne Päivikki
Med dr, Karolinska Institutet
Föräldrars kommunikativa stil i familjer med barn som har risk att få cerebral pares
100 000

Alriksson-Schmidt Ann
Fil dr, Region Skåne, Lund
The relationships among factors associated with musculoskeletal pain in the lowere extremities in children and adolescents with cerebral palsy
100 000

Apelmo Elisabet
Fil dr, Malmö högskola
Att utmana med dans. En studie om hur dansare använder kropp och blick för att utmana stereotypa idéer om människor med fysiska funktionsnedsättningar
100 000

Brogårdh Christina
Docent, Lunds universitet
Hur funktionsnedsättningar i armen och handen påverkar aktivitetsförmågan samt upplevd delaktighet och livstillfredsställelse efter stroke
75 000

Bunketorp Käll Lina
Fil dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal
The role of adaptive plasticity in the restoration of function i tetraplegia patients following advanceds grip reconstruction
100 000

Ek Linda
Doktorand, Karolinska Institutet
Att skapa åldersnormer för Hand Assessment for Infants (HAI)
100 000

Eriksson Gunilla
Med dr, Karolinska Institutet
Personcentrerad arbetslivsinriktad rehabilitering för återgång i arbete efer stroke
80 000

Fernandez-Gonzalo Rodrigo
Fil dr, Karolinska Institutet
Kan excentrisk styrketräning med hjälp av Flywheel minska knäande och andra gångavvikelser vid CP?
80 000

Fjellman-Wiklund Anncristine
Docent, Umeå universitet
Utveckling av webbaserade patientrapporter tillsammans med unga med Juvenil Idiopatisk Artrit och deras familjer, för ökad kommunikation med sjukvårdspersonal
100 000

Franzén Erika
Docent, Karolinska Institutet
Fysisk funktion och kognitiv påverkan hos vuxna med ryggmärgsbråck – kartläggning och associerade faktorer
100 000

Gabrielsson Hanna
Magister, Rehab Station Stockholm
Förutsättningar och villkor för vuxna med ryggmärgsbråck att vara delaktiga I välfärdssamhället
100 000

Gjertsson Inger
Professor, Göteborgs universitet
Förbättrad förmåga att klara vardagen genom ett personcentrerat träningsprogram till äldre patienter med reumatoid artrit – Pep-walk-studien
100 000

Hedberg Graff Jenny
Leg arbetsterapeut, Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Kartläggning av behandlingspredicerande faktorer för spasticitetsreducerande injektion med Botulinumneurotoxin (BoNT) I övre extremiteterna hos barn med CP
100 000

Holmström Linda
Med dr, Karolinska Institutet
Interaktiv internetbehandling av handfunktion för barn under ett år som riskerar att utveckla unilateral cerebral pares
100 000

Jarl Johan
Fil dr, Lunds universitet
Att leva med cerebral pares och ryggmärgsbråck – konsekvenser för betyg, utbildning och arbetsmarknadsutfall av att leva med medfödda funktionsnedsättningar
100 000

Johansson Anna-Maria
Fil dr, Umeå universitet
Effects of synchronised metronome training on motor planning and executive functions in children with cerebral palsy: behavioral and brain activation studies
50 000

Johansson Sverker
Docent, Karolinska Institutet
A study ocf changes over ten years in functioning and health care use and their associations with work a ong people with multiple sclerosis
100 000

Krumlinde Sundholm Lena
Docent, Karolinska Institutet
Utveckling av svensk version av instrumentet Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI-CAT): översättning och kulturell validering
100 000

Lidman Git
Doktorand, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Hur går det till? Att lära sig bimanuella aktiviteter för barn med cerebral pares
50 000

Lundström Ulrica
Fil dr, Luleå tekniska universitet
Att åldras med ryggmärgsskada – rehabiliteringsinsatser och samhällsstöd
100 000

Löwing Kristina
Med dr, Karolinska Institutet
Små-Steg. Ett program för att utveckla och utvärdera nya behandlingsprinciper för barn med risk för att utveckla cerebral pares
100 000

Nohlin Sandsjö Anna-Klara
Leg sjukgymnast, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Analys av huvudkontroll och rörelseanalys hos barn med cerebral pares – en metodstudie
50 000

Nordstrand Linda
Med dr, Karolinska Institutet
Känselns betydelse för utveckling av handfunktion hos barn och ungdomar med unilateral cerebral pares
75 000

Nyström Eek Meta
Med dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Armstyrka och motorisk funktion hos barn och ungdom med cerebral pares
100 000

Palstam Annie
Med dr, Sahlgrenska akadmin
Prediktorer för arbetsåtergång vid stroke
100 000

Persson Hanna C
Med dr, Sahlgrenska akademin
Långtidsuppföljning av personer med subarachnoidalblödning som vårdats på sjukhus för 4-5 år sedan
50 000

Pettersson Cecilia
Dr med vet, Lunds Tekniska Högskola
Bristande tillgänglighet och upplevd diskriminering bland personer som anavänder rullstol
100 000

Sjöberg Lis
Fil mag, Örebro universitet
Barn med medfödd reduktionsmissbildning av extremitet – föräldrars erfarenheter av sin roll i beslut och behandling
100 000

Wahman Kerstin
Med dr, Rehab Station Stockholm
Energy consumption in persons with spinal cord injury
100 000

Wall Anneli
Leg sjukgymnast, Danderyds sjukhus
Gait training early after stroke – a comparison between training with the exoskeleton Hybrid Assistive Limb and conventional gait training
75 000

Wickström Anne
Med dr, Universitetssjukhuset i Linköping
Förebyggande och tidiga medicinska arbetslivsinriktade insatser för att bevara studie- och arbetsförmågan vid multipel skleros
100 000

Yadav Priti
Lic, KTH Mekanik
Prediction of bone growth in able-bodied children and children with cerebral palsy
75 000

Åström Eva
Med dr, Karolinska Institutet
Utredning och behandling vid osteogenesis imperfecta. Kartläggning av samband mellan genetik, symptom och behandling
100 000

Öhrvall Ann-Marie
Med dr, Karolinska Institutet
Är Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagens aktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn och ungdomar med diagnoserna cerebral pares eller ryggmärgsbråck?
100 000