Beviljade forskningsanslag 2012

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsemöte i september 2012

Bratteby Tollerz Linda
MSc, leg sjukgymnast, Folke Bernadotte Regionhabilitering, Uppsala
Mätning av energikostnad och fysisk aktivitet hos barn med och utan funktionsnedsättning
75 000 kr

Brogårdh Christina
Med dr, leg sjukgymnast, Lunds universitet
Fall, rädsla för fall och relationen mellan muskelfunktion, gångförmåga och fall hos personer med postpolio
100 000 kr

Brogårdh Christina
Med dr, leg sjukgymnast, Lunds universitet
Funktions- och aktivitetsförmåga i arm och hand efter stroke
50 000 kr

Danielsson Anna
Med dr, leg sjukgymnast, Göteborgs universitet
Upplevelse av fysisk aktivitet och gångträning med feedback efter stroke
150 000 kr

Eriksson Britt-Marie
Leg arbetsterapeut, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Hur pojkar med Duchennes muskeldystrofi uppfattar behandling med handortos
40 000 kr

Eriksson Therese
Med dr, leg arbetsterapeut, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Returning to work after stroke
100 000 kr

Forsberg Anette
Med dr, leg sjukgymnast, Allmänmedicinskt forskningscentrum, Örebro
Effekter av balansträning i grupp för personer med multipel skleros
150 000 kr

Hagströmer Maria
Docent, forskningsassistent, Karolinska Institutet, Huddinge
Ökad fysisk aktivitet och livskvalitet hos personer med Parkinsons sjukdom efter en progressiv och specifik balansträning - en randomiserad kontrollerad studie
150 000 kr

Hallert Eva
Med dr, leg sjukgymnast, Linköpings universitet
Sjukdomsaktivitet, kostnader och funktionsförmåga hos patienter med nydebuterad reumatoid artrit - före och efter introduktion av biologiska läkemedel
200 000 kr

Hammarén Elisabet
Doktorand, leg sjukgymnast, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
Femårsuppföljning av balansfunktion vid Dystrofia Myotonika
150 000 kr

Holmström Linda
Med dr, leg sjukgymnast, Karolinska Institutet, Stockholm
Specifik träning av handmotorik - en studie om hjärnans plasticitet hos barn med cerebral pares
200 000 kr

Johansson Kerstin
Doktorand, leg logoped, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
Upplevd talfunktion och talsvårigheter, upplevda begränsningar i kommunikationen samt erhållna insatser för talsvårigheter hos personer med hög ryggmärgsskada
150 000 kr

Johansen Kine
MSc, leg sjukgymnast, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Strukturerad observation av motorisk förmåga inom Barnhälsovården
100 000 kr

Larsson Ingrid
Fil mag, leg sjuksköterska, Spenshult, Oskarström
Sjuksköterskemottagning för patienter med reumatisk sjukdom behandlade med biologiska läkemedel - ett randomiserat kontrollerat försök jämförande sjuksköterskemottagning med läkarmottagning
100 000 kr

Laurell Louise
Med dr, leg läkare, Skånes universitetssjukhus, Lund
Imaging in juvenile idiopathic arthritis (JIA)
50 000 kr

Lexell Jan
Professor, överläkare, Lunds universitet
Möjligheter och hinder för fysisk aktivitet hos personer med post-polio
75 000 kr

Lexell Jan
Professor, överläkare, Lunds universitet
Att åldras med en ryggmärgsskada: olika aspekter av åldrandet i samspel med ett långvarigt funktionshinder
100 000 kr

Lidman Git
Doktorand, leg arbetsterapeut, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Effekter av Botulinumtoxin A på utvecklingen av arm- och handmotorik hos barn med CP
100 000 kr

Nilsson Maria
Dr med vet, leg sjukgymnast, Lunds universitet
Delaktighet hos personer med Parkinsons sjukdom: med fokus på vardagslivet
50 000 kr

Nordin Åsa
MSc, leg sjukgymnast, Göteborgs universitet
Intra- och interbedömarreliabiliet hos ARAT för patienter med stroke
100 000 kr

Nyström Ek Meta
Med dr, leg sjukgymnast, Regionhabiliteringen, Göteborg
Explosiv styrketräning för ungdomar med cerebral pares
200 000 kr

Persson Carina
MSc, leg sjukgymnast, Göteborgs universitet
Rasch analysis of the Swedish version of the Postural Assessment Scale for Stroke Patients (SwePASS)
100 000 kr

Sandqvist Gunnel
Dr med vet, leg arbetsterapeut, Skånes universitetssjukhus, Lund
Delaktighet i vardagslivets aktiviteter vid systemisk skleros (SSC, sklerodermi), utredning och utveckling av rehabiliteringsprogram
50 000 kr

Sandstedt Eva
MSc, leg sjukgymnast, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Muscle Strength, Physical Fitness and Well-Being in children and Adolescents with Juvenile Idiopathic Arthritis and the effect of an exercise program
100 000 kr

Sverker Annette
Med dr, socionom, Universitetssjukhuset, Linköping
Delaktighet i vardagslivet hos kvinnor och män med ledgångsreumatism. En kvalitativ studie.
100 000 kr

Wahman Kerstin
Med dr, leg sjukgymnast, Rehab Station Stockholm
Livsstilsbaserad kardiovaskulär sjukdomsprevention vid ryggmärgsskada - bestämning av energiförbrukning vid olika standardiserade arbeten samt mätning av fysisk aktivitet under en veckas free-living
100 000 kr

Weichbrodt Johanna
Leg arbetsterapeut, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Utvärdering av behandling med handortoser hos pojkar med Duchennes muskeldystrofi
25 000 kr

Wittrin Anna
Leg läkare, Universitetssjukhuset, Örebro
Gångförmåga och andningsfunktion vid multipel skleros
150 000 kr

Vroland Nordstrand Kristina
Doktorand, leg arbetsterapeut, Barn- och ungdomshabiliteringen, Gävle
Måluppfyllelse vid målinriktad behandling för barn med funktionsnedsättning: en randomiserad kontrollerad studie
100 000 kr