Beviljade forskningsanslag 2018

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsesammanträde i september 2018.

Alriksson-Schmidt Ann
PhD, Skånes universitetssjukhus
Prevention of secondary conditions and detoriation of comorbidities in individuals with cerebral palsy (CP) and myelomeningocele (MMC)
50 000

Amer Ahmed
MSc, Örebro universitet
Internationell validering av Children's Hand-use Experience Questionnnaire
75 000

Björklund Martin
Docent, Umeå universitet
Hälsa och livskvalitet bland unga med cerebral pares
50 000

Bunketorp Käll Lina
Docent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Kombinerad nerv- och sentransferering hos individer med cervikala ryggmärgsskador - Effekter på funktionell och neural nivå
130 000

Gillenstrand Jonas
Doktorand, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Duchennes Muskeldystrofi, en studie av kognition och beteende
75 000

Hedberg Graff Jenny
Doktorand, Karolinska Institutet
Kartläggning av behandlingspredicerande faktorer för spasticitetsreducerande injektioner med Botulinumneurotoxin (BoNT) i övre extremiteterna hos barn med CP
50 000

Hill Mattias
Doktorand, Lunds universitet
The Swedish Spinal Cord Injury Study on Cardiopulmonary and Autonomic Impairment (SPICA)
120 000

Joseph Conran
PhD, Karolinska Institutet
Mätning av fysisk aktivitet och armfunktion efter stroke - metodutveckling av accelerometri
100 000

Jörgensen Sophie
Dr med vet, Lunds universitet
Att åldras med en ryggmärgsskada
144 000

Lindgren Ingrid
Dr med vet, Skånes universitetssjukhus
Tillbaka till arbetet efter stroke
150 000

Lundkvist Josenby Annika
Dr med vet, Skånes universitetssjukhus
Finns det könsskillnader för genomförda interventioner och insatser avseende fysioterapi och arbetsterapi för barn och ungdomar med cerebral pares i Sverige?
50 000

Rafsten Lena
MSc, Göteborgs universitet
Inverkan av armfunktion på balans efter stroke
50 000

Romberg Karin
MSc, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jämförelse avseende ryggrörlighet och muskelstyrka mellan patienter med idiopatisk skolios med debut före 10 års ålder och patienter med debut efter 10 års ålder
125 000

Rosengren Lina
Doktorand, Lunds universitet
Att leva med Parkinsons sjukdom
50 000

Ryll Ulrike Claudia
MSc, Karolinska Institutet
Prediction of unilateral cerebral palsy in infants and evaluation of bimanual performance in children with unilateral brain injury
100 000

Sjöberg Lis
Magister, doktorand, Örebro universitet
Ungdomar med reduktionsmissbildning av extremitet (dysmeli): Erfarenheter av tidiga insatser (under uppväxten)
50 000

Stibrant Sunnerhagen Katharina
Docent, Göteborgs universitet
Kinematic analysis using virtual reality of upper extremity movement after stroke
100 000

Tegler Helena
Magister, doktorand, Uppsala universitet
Kommunikation med stöd av ögonstyrd samtalsapparat
85 000

Weidenhielm Broström Eva
Docent, Karolinska Institutet
Utvärdering av kliniska subgrupper av artros - mot individanpassad behandling
50 000

Westbom Lena
Docent, Skånes universitetssjukhus
Upplevelse av smärta hos barn och unga med ryggmärgsbråck
75 000

Westerlind Emma
Doktorand, Göteborgs universitet
Arbetsåtergång efter stroke, en nationell kartläggning
100 000

Wickström Anne
Med dr, Universitetssjukhuset i Linköping
Förebyggande och tidiga medicinska och arbetslivsinriktade insatser för att bevara studie- och arbetsförmågan vid multipel skleros
150 000

Öhrvall Ann-Marie
Med dr, Karolinska Institutet
Är Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP) mer effektiv för att öka delaktighet i vardagens aktiviteter än konventionell behandling vid habilitering av barn och ungdomar med diagnoserna cerebral pares eller ryggmärgsbråck
75 000