Beviljade forskningsanslag 2023

Forskningsanslag som beviljades vid Norrbacka-Eugeniastiftelsens styrelsesammanträde i september 2023.

Alriksson-Schmidt Ann
Docent, Lunds universitet
School outcomes in adolescents with spina bifida.
200 000

Bahner, Julia
Doktor i socialt arbete, Lunds universitet
Förbättrad sexuell hälsa som grund för våldsprevention för unga med funktionsnedsättning:
En studie om professionell utveckling inom habilitering och ungdomsmottagning.
(delstudie 1)
200 000

Bartholdson Cecilia
Med Dr, Karolinska institutet
Ready for transition? Experiences of adolescents with Juvenile Idiopatic Arthritis and their guardians.
100 000

Bilberg Annelie
Med Dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Patienters upplevelser av högintensiv intervallträning vid Reumatoid artrit och hur hälsofrämjande träning kan vidmakthållas över tid.
150 000

Brogårdh Christina
Professor, Lunds universitet
Återhämtning av sensomotorik i nedre extremitet och gångförmåga 1 år efter stroke.
200 000

Butler Forslund Emelie
Med dr, Karolinska Institutet
Avancerad analys av avgörande faktorer för optimal gångträning hos personer med ryggmärgsskada: Datoriserad gånganalys, styrka och EMG.
250 000

Divanoglou Anestis
Med Dr, Universitetssjukhuset i Linköping
Generera kunskap om patientutfall och rehabiliteringsbehov för att främja en evidensinformerad och personcentrerad rehabilitering efter ryggmärgsskada i Sverige.
200 000

Haglund Emma
Docent, Högskolan i Halmstad
Effekter av och följsamhet till en högintensiv träningsinvention för patienter med inflammatorisk ryggsjukdom.
200 000

Hägglund Gunnar
Professor, Lunds universitet
Analys av frakturrisk hos barn med cerebral pares och epilepsi.
280 000

Jarl Johan
Docent, Lunds universitet
The effect of common mental disorders on the labour market outcomes of adults with spina bifida in Sweden.
200 000

Johansson Hanna
PhD, Karolinska institutet
Optimerad utvärdering av motor-kognitiv förmåga och effekten av e-Hälsobaserad träning för personer med Parkinsons sjukhus med hjälp av bärbara sensorer.
100 000

Lanzinger Malin
MSc, Skånes universitetssjukhus
Smärtrelaterad rädsla hos barn och ungdomar med långvarig smärta och hos deras föräldrar
– översättning, anpassning och validering av två självskattningsinstrument för svenska förhållanden.
141 000

Löwing Kristina
Docent, Karolinska institutet
Tidig utveckling av motorik, kognition och kommunikation hos barn med cerebral pares.
298 900

Noivi Maria
Doktor, Lunds universitet
Känsla av sammanhang och depressiva symptom hos personer med postpolio.
165 000

Nygren Göran
Fil Dr, Uppsala universitet
Skolvardag, lärande och skolprestationer för elever med rörelsenedsättning.
100 000

Nyström Eek Meta
Docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Påverkar olika interventioner sittställning och ofrivilliga rörelser hos barn med dyskinetisk CP?
200 000

Pettersson Cecilia
Docent, Högskolan Kristianstad
Vikten av ett hållbart, tillgängligt, jämlikt och inkluderande samhälle – perspektivet från personer som använder rullstol
100 000

Steurer Hanna
Doktorand, Karolinska institutet
Utvärdering av ett nytt behandlingsprogram för tal och kommunikation vid Parkinsons sjukdom – analys av tal, kommunikation samt neuroplasticitet.
200 000

Tornberg Åsa
Docent, Lunds universitet
Träning för barn med eller utan cerebral pares.
300 000

Wallin Andreas
Med dr, Karolinska institutet
Motorisk-kognitiv funktion hos personer med multipel skleros – hjärnaktivitet och effekter på balans.
150 000

Von Walden Ferdinand
Med dr, Karolinska institutet
Att mäta fysisk ansträngning hos personer med cerebral pares.
270 000

Kochukhova Olga
Docent, Uppsala universitet
Kan uppfattning av biologisk rörelse i kombination med egen motorisk förmåga utgöra en bas till ett sensitivt bedömningsinstrument för sociala nedsättningar?
100 000